obs de Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs de Dubbelburg

Het team

Toelichting van de school

Alle gegevens betreffen een samenvoeging van het personeel (fte) van obs de Dubbelburg en AZC-school de Verrekijker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een collega wordt in eerste instantie de duo-collega gevraagd om de klas op te vangen. Daarnaast heeft de school extra formatie toegewezen gekregen waarop een beroep gedaan kan worden voor de vervanging van een zieke leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een dag per week een leerkracht aanwezig die de talentvolle leerlingen begeleid met de methode Levelwerk om deze kinderen extra uitdaging te geven. 

Er is een dag per week een leerkracht aanwezig die kinderen met hun faalangst begeleid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Dubbelburg biedt onderwijs aan aan leerlingen die op een reguliere basisschool kunnen functioneren in niveau 1, 2 en 3 van de 1-zorgroute.

De school heeft de beschikking over 2 intern begeleiders die de leerlingzorg coördineren. Hulp van buitenaf (arrangementen) wordt ingekocht met de gelden die door het SWV duin- en bollenstreek ter beschikking wordt gesteld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven