RK BS Sint Jacobus

Dorpsstraat 5 6675 BB Valburg

Schoolfoto van RK BS Sint Jacobus

In het kort

Toelichting van de school

Samen.......maakt mij sterk.

Wat fijn dat u ons heeft gevonden. Op deze pagina kunt u vinden wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn en welke adviezen wij geven met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onze school.

Wilt u een compleet beeld krijgen van de St. Jacobusschool en ons onderwijs, dan kunt een kijkje nemen op de website www.jacobusschool.nl. Daarnaast bent u van harte welkom om een keer langs te komen. Op deze manier kunt u even sfeer proeven en kennismaken met ons en ons pedagogisch klimaat. 

Met vriendelijke groet,

Marieke Schooltink

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs vinden wij erg belangrijk. Het is voor ons een uitdaging om de kinderen te laten ervaren dat bewegen goed en fijn voor je is. 

Mede daarom hebben wij gekozen voor een vakdocent bewegingsonderwijs. Elke dinsdag krijgen alle groepen les van Juf Rebecca in de nieuwe sporthal van het 't Knooppunt. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog een keer les van hun eigen leerkracht. 

Drie keer per week rennen onze kinderen van de groepen 6 t/m 8 The Daily Mile. The Daily Mile is een korte pauze van ongeveer 10 à 15 minuten om de benen te strekken en het brein wakker te schudden. Tijdens deze Daily Mile rennen de kinderen in hun  eigen tempo een aantal rondje om de school.

Elk jaar tijdens de koningsspelen organiseren wij een sportdag voor alle kinderen. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven