De Sprenge Vaassen

Boxhofstede 15 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van De Sprenge Vaassen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Gezonde school
  • Daltonschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2022 telt onze school 82 leerlingen. Op 1 februari 2023 zijn dit 90 leerlingen. Met name in de onderbouw is er sprake van sterke groei. We starten het schooljaar 2022/2023 met twee groepen 1/2.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolbeleid gedrag

Kort gezegd hanteren wij het volgende beleid: “Ik blij, jij blij, juf blij, ouders blij”. Dat betekent dat we alle gedrag goedvinden, waarvan je zelf blij wordt, waar de ander blij van wordt en waar de leerkracht en ouders trots op zijn. Al het andere gedrag, dus waar minimaal een van de partijen niet blij van wordt, keuren we af.

De Sprenge Vaassen wil een plek zijn waar het kind zich veilig voelt om te leren en zich te ontwikkelen. Een aantal regels zorgt dan voor duidelijkheid, zodat kinderen zich op hun gemak voelen. Daarvoor is het belangrijk dat de regels in de klas, op de gang en op het plein voor alle kinderen en ouders hetzelfde zijn.


Terug naar boven