Christelijke basisschool 't Mozaïek

Westerenkweg 19 8172 VT Vaassen

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

't Mozaïek heeft 29 medewerkers in dienst. Zij delen allemaal een grote passie voor het onderwijs. Onze leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel vormen een hecht en deskundig team. Ze voeren hun werk met veel plezier uit en nemen hun voorbeeldrol serieus. Elk teamlid is uniek. Ieder brengt zijn of haar kwaliteit, talent, ervaring, creativiteit en expertise mee. In ons (jonge) team heerst een gevoel van onderlinge verbondenheid. Dat uit zich in wederzijds respect, vertrouwen, openheid en een consequente manier van werken.

Samen maken we elke dag ons onderwijs een beetje beter.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of ander verlof van personeelsleden wordt vervanging gezocht in onze vervangingspool 'IJsselpool'. Een heel enkele keer is er geen vervanger beschikbaar. Als het echt niet anders kan, zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn een groep te verdelen over de andere groepen. Een groep thuis laten blijven, is gelukkig nog niet veel voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school zijn de groepen 1 en 2 combinatiegroepen. Dat hebben we bewust zo ingericht. Jonge kinderen ontwikkelen zich met sprongen. In een gemengde groep, waar oudste en jongste kleuters samen een plek hebben, is er altijd ruimte om aan te sluiten en te leren bij en van een ander. 

De groepen 3 tot en met 8 zijn homogene groepen van gemiddeld 25 leerlingen. 

De groepen gaan op verschillende momenten naar buiten om te spelen, zodat er niet teveel leerlingen tegelijk buiten zijn en er ook echt ruimte om te spelen is. In de pauzes ontmoeten de kinderen elkaar groepsoverstijgend.

Leerlingen uit de hogere groepen helpen jongere leerlingen met lezen, spelen en praktische zaken zoals spellen in groep 3 of bij de kleuters.

Dit schooljaar is er een taalklas in onze school gekomen waar leerlingen worden opgevangen en begeleid die recent naar Nederland zijn gekomen. Zij maken nu deel uit van een gewone schoolsetting, wat helpt bij het integreren. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We besteden expliciet aandacht aan verkeer, sociale redzaamheid, de Kanjertraining, kunst en cultuur, onderwijs in wetenschap en techniek en burgerschapsvorming.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden expliciet aandacht aan verkeer, sociale redzaamheid, de Kanjertraining, kunst en cultuur, onderwijs in wetenschap en techniek en burgerschapsvorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze meer- en hoogbegaafde leerlingen komen één keer per week bijeen om flink te worden uitgedaagd. Leren leren is hierbij belangrijk, alsmede het creatieve aspect in doen en denken. Daarnaast hebben deze kinderen in de groep een aparte leerlijn (met Levelwerk).

Daarnaast krijgen onze 2e-leerweg leerlingen (kinderen die met een vak in een ander leerjaar zitten dan de rest van de groep) elke week begeleiding door de remedial teacher.

Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van extra handen in de school (onderwijsondersteuners) kunnen wij veel individuele en groepjes leerlingen meer bieden. Wij zijn steeds op zoek naar manieren om dit te continueren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

't Mozaïek heeft een intensieve samenwerking met kinderopvangorganisatie KOM. KOM hanteert een goed VVE-programma en voorziet in opvang van peuters met een specifieke zorgbehoefte zoals taalachterstanden of wanneer er sprake is van extra pedagogische ondersteuning. Eenmaal in de twee weken bezoekt een peutergroep onze school. De groep speelt dan enige tijd samen met onze jongste kleuters.

Onze Ib'er onderhoudt een warm contact met de zorgcoördinator van KOM zodat een overstap gepaard gaat met de grootst mogelijke zorg.

Er is een goede, warme overdracht als de peuters van KOM naar onze school overstappen. Ook met andere kinderopvangorganisaties is een goed contact.Terug naar boven