OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

Schoolfoto van OBS Rietendakschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rietendakschool ligt in de Utrechtse wijk Ondiep. De wijk Ondiep is van oudsher een volkswijk. Door een grote renovatie is de samenstelling van de wijk veranderd. Dit is zichtbaar in onze school. De Rietendakschool kent nu een populatie vanuit allerlei verschillende achtergronden en culturen. Mede door deze ontwikkeling heeft de Rietendakschool te maken met een enorme groei van de leerlingaantallen. Onze school is een buurtschool. De Laan van Chartroise is de belangrijkste en grootste straat van Ondiep. De Rietendakschool ligt hieraan en is via veilige wegen goed te bereiken. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • De Vreedzame School
  • Leren, leven en ontdekken
  • Handelings-en opbrengstgericht
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rietendakschool is een groeischool. De komende jaren verwachten wij de groei door te kunnen zetten. 

Het is heel belangrijk uw kind op tijd (in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt) aan te melden voor onze school. Dit doet u door naar de website van de gemeente  (www.naardebasisschool.utrecht.nl) te gaan en uw voorkeur voor de Rietendakschool kenbaar te maken. Aanmelden via de school voor drie jarigen is alleen mogelijk via de gemeente!

We proberen de groepen zo gelijkmatig in leerlingaantal en onderwijsbehoeften in te delen. Hierdoor kan het zijn dat er verschil in leerlingaantal is per groep. Voor zij-instroom kijken wij altijd naar de bestaande groep en de behoeften van alle leerlingen voordat wij tot plaatsing overgaan. Het kan hierdoor voorkomen dat we geen plek beschikbaar hebben. Meestal is er wel plek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen zonder de ouders. De kleuters worden buiten op het schoolplein opgehaald. Vanaf 08.25 uur staat de leerkracht op het schoolplein om de leerlingen te verwelkomen en om 08.30 start de les. Om 14:00 uur zijn we uit en komen onze leerlingen zelfstandig naar buiten. De kleuters brengen we om 13:55 uur naar buiten. De leerkracht kijkt dan welke ouders/verzorgers er zijn en geeft het kind een seintje dat het mee naar huis mag. Kinderen die naar de naschoolse opvang gaan, lopen met de leerkracht mee naar de medewerkers van de opvang. 

We organiseren maandelijks inloopochtenden waarbij alle ouders van harte welkom zijn om mee naar binnen te gaan en een kijkje in de klas te nemen. 

Eten en drinken.

Voor het tussendoortje (10.00 uur) eten wij fruit en voor de lunch (12.00 uur) een boterham. Tijdens het tussendoortje mag er ook gedronken worden. Op de Rietendakschool drinken we water of (school)melk. Het eten en drinken kunt u meegeven in een tas. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind zelf goed het verschil kan zien/weet tussen het tussendoortje en de lunch? Wij eten graag gezond op de Rietendakschool

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen zijn op school in te zien.

Terug naar boven