OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

Schoolfoto van OBS Rietendakschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rietendakschool ligt in de Utrechtse wijk Ondiep. De wijk Ondiep is van oudsher een volkswijk. Door een grote renovatie is de samenstelling van de wijk veranderd. Dit is zichtbaar in onze school. De Rietendakschool kent nu een populatie vanuit allerlei verschillende achtergronden en culturen. Mede door deze ontwikkeling heeft de Rietendakschool te maken met een enorme groei van de leerlingaantallen. Onze school is een buurtschool. De Laan van Chartroise is de belangrijkste en grootste straat van Ondiep. De Rietendakschool ligt hieraan en is via veilige wegen goed te bereiken. 

Directie, team en medezeggenschapsraad 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • De Vreedzame School
  • Leren, leven en ontdekken
  • Handelings-en opbrengstgericht
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rietendakschool is een groeischool. De komende jaren verwachten wij de groei door te kunnen zetten.

Wij hebben bewust gekozen voor kleine groepen. Bij de kleuters houdt dit in, dat zodra een groep 25 leerlingen heeft er een instroomgroep wordt opgezet zodat kleuters daar kunnen instromen. Tot half juni is dit mogelijk, daarna kan een kleuter na de zomervakantie starten op onze school. 

Het is heel belangrijk uw kind op tijd (in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt) aan te melden voor onze school. Dit doet u door naar de website van de gemeente  (www.naardebasisschool.utrecht.nl) te gaan en uw voorkeur voor de Rietendakschool kenbaar te maken. Aanmelden via de school voor drie jarigen is alleen mogelijk via de gemeente!

Op peildatum 01 februari 2023 verwachten wij rond de 310 leerlingen onderwijs te bieden. 

In het schooljaar 2022-2023 telt de school 14 groepen, waarvan 4 kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4, een groep 5, een combinatiegroep 5/6 , een groep 6, een groep 7, een combinatiegroep 7/8, en een groep 8.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Rietendakschool is een groeischool. De komende jaren verwachten wij nog meer kleutergroepen te gaan starten.  

Op de peildatum 01 oktober 2021 verwachten wij bijna 300 leerlingen onderwijs te bieden. De school telt momenteel 13 groepen; een 14e groep wordt in januari 2022 gestart.

Wij vinden het belangrijk kleine groepen te hebben zodat wij elke leerling goed onderwijs kunnen bieden.     

Momenteel hebben wij 4 kleutergroepen (5e in januari 2022), twee groepen 3, een groep 4, een groep 4/5, een groep 6, een groep 6/7, een groep 7 en een groep 8.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen zijn op school in te zien.

Terug naar boven