OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

Schoolfoto van OBS Rietendakschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rietendakschool ligt in de Utrechtse wijk Ondiep. De wijk Ondiep is van oudsher een volkswijk. Door een grote renovatie is de samenstelling van de wijk aan het veranderen. Dit is zichtbaar in onze school. De Rietendakschool kent nu een populatie vanuit allerlei verschillende achtergronden en culturen. Mede door deze ontwikkeling heeft de Rietendakschool te maken met een enorme groei van de leerlingaantallen. Onze school is een buurtschool. De Laan van Chartroise is de belangrijkste en grootste straat van Ondiep. De Rietendakschool ligt hieraan en is via veilige wegen goed te bereiken. 

Directie, team en medezeggenschapsraad 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • De Vreedzame School
  • Leren, leven en ontdekken
  • Handelings-en opbrengstgericht
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rietendakschool is een groeischool. De komende jaren verwachten wij dan ook met een wachtlijst te moeten werken.

Op peildatum 1 oktober 2020 verwachten wij 280 leerlingen onderwijs te bieden. De school kan de komende jaren doorgroeien tot een maximum van 400 leerlingen.

In het schooljaar 2020-2021 telt de school 12 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. Deze tellen aan het begin van het schooljaar 21 leerlingen en groeien door tot groepen van 30 leerlingen. Een groep 3, een combinatiegeroep 3/4, een groep 4 , een groep 5, één combinatiegroep 5/6, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven