KBS Gertrudis

Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Gertrudis

In het kort

Toelichting van de school

De Gertrudisschool is een erkende Daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen.

Het daltononderwijs is bepalend voor ons schoolprofiel. Naast dalton bieden we een duidelijke ‘extra’:

  • Engels vanaf groep 1/2 
  • Een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen
  • Een hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod.

Centraal op onze school staan de begrippen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Onderliggende overtuiging is steeds dat kinderen veel zelf kunnen en zelf tot veel in staat zijn. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen individuele mogelijkheden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton met een Plus
  • Engels van groep 1 t/m 8
  • Kunst- en cultuuronderwijs
  • Thematisch onderwijs
  • Veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023—2024 telt de school ongeveer 550 leerlingen.

De school bestaat uit drieëntwintig groepen. De groepen zijn gehuisvest op twee locaties:

- de Waalstraat: vier groepen 1/2, twee groepen 3, drie groepen 4
- de Amaliadwarsstraat: twee groepen 1/2, drie groepen groep 5, drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8

Het onderwijs is op beide locaties identiek. De leerkrachten en ondersteunend personeel van beide locaties vormen één team en hebben regelmatig overleg waarin het aanbod, de kinderen en de schoolontwikkeling centraal staan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
524
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven