KBS Ariëns

Duurstedelaan 18 3525 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ariëns

In het kort

Toelichting van de school

De Ariënsschool is een kleine, fijne school midden in de wijk Hoograven. Op onze school creëren we een positieve, warme en veilige omgeving. We hebben veel aandacht voor alle kinderen. Omdat we alle kinderen kennen, weten we wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze groepen zijn klein en meerdere keren per week werken er twee onderwijsprofessionals tegelijkertijd in een groep waardoor we onderwijs op maat kunnen geven. Onze focus ligt op de sterke basis van rekenen, taal én lezen. Naast het leren van cognitieve vaardigheden stimuleren we de ontwikkeling van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en onderlinge samenwerking door middel van de Kanjertraining. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijk
  • Aandacht
  • Ruimte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert het vijf gelijke dagen model. De groepen 1 t/m 8 gaan alle dagen van 08:30 tot 14:15 naar school. Hierdoor maken we geen gebruik van TSO (tussenschoolse opvang). Wij garanderen hiermee dat uw kind over acht jaar meer dan de vereiste 7520 uren onderwijs heeft gekregen.

In schooljaar 2023-2024 gaan de kinderen 962 uur naar school. Hiermee zitten we ruim boven het wettelijk minimum van 940 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven