De Boomgaard

Akkrumerraklaan 101 3544 TT Utrecht

  • Een leerling uit groep zes helpt een leerling uit groep drie met lezen.
  • De juf leest een prentenboek voor en stelt daar denkvragen bij aan de kinderen.
  • De leerkracht geeft extra instructie aan een klein groepje leerlingen.
  • De school gezien vanuit de achterzijde.
  • Twee leerlingen uit groep zes werken met rekentijgers, dat is verrrijkingswerk naast de rekenmethode, voor als je extra kan.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een plek waar je als kind na thuis de meeste tijd doorbrengt. Dat moet voelen als een tweede thuis, waar je gelukkig kan zijn. De (sociale) veiligheid, een uitdagende en stimulerende leeromgeving en professionele en gemotiveerde leerkrachten helpen daarbij. De Boomgaard is een school waar kinderen met plezier leren. Op De Boomgaard kan ieder kind het beste uit zichzelf halen. Dit doen ze samen met een team van gemotiveerde leerkrachten en betrokken ouders. Wij willen een school zijn waar ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan. Een plek waar kinderen gezien worden en waar hun talenten tot bloei komen.

Kortom: De Boomgaard is de school waar je groeit...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een degelijke school
  • Wij zijn een zorgzame school
  • Wij zijn een moderne school
  • Wij zijn een energieke school
  • Wij zijn een sociale school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
613
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boomgaard heeft een hoofdlocatie en een dependance. Om het wegbrengen en ophalen van alle kinderen voor de ouders zo makkelijk mogelijk te maken, kiezen we voor aangepaste schooltijden voor de dependance (Langerakbaan). De ouders c.q. verzorgers hebben dan de gelegenheid eerst hun oudere kind weg te brengen en zijn dan nog ruim op tijd om hun jongere kind(eren) naar school te brengen.  

Onze schooltijden zijn:   

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 – 11.45 uur 13.00 – 15.00 uur

Woensdag: 8.15 – 12.00 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.   


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven