Blauwe Aventurijn

Ridderlaan 4 3523 HT Utrecht

  • De Blauwe Aventurijn is een vreedzame school. Kinderen leren op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar om te gaan.
  • Bij de opening van de nieuwe school is dit kunstwerk gemaakt. U vindt het op vieer plaatsen in de school
  • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn
  • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn
  • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij nemen eens in de twee jaar een onafhankelijke tevredenheidsenquête onder ouders, leerlingen en leerkrachten af. 

De leerlingen uit groep 7 & 8 vullen deze enquête in. 

De meest recente afname van leerlingtevredenheid was in maart 2019. Hieruit bleek een tevredenheid van 8,1.

Wij zijn trots op dit resultaat.

In 2020 zal een nieuwe enquête afgenomen worden.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden de mening van de ouders van onze leerlingen heel belangrijk. We vragen ouders daarom regelmatig om mee te denken over zaken mbt onze school. Dit varieert van meedenken over sportactiviteiten, tot input voor het schoolplan en het ontwikkelen van een nieuw rapport/portfolio.

Elk jaar meten we daarnaast de oudertevredenheid op een aantal belangrijke aspecten. Dit is hieronder weergegeven. Wij zijn trots op het resultaat!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven