Blauwe Aventurijn

Ridderlaan 4 3523 HT Utrecht

 • De Blauwe Aventurijn is een vreedzame school. Kinderen leren op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar om te gaan.
 • Bij de opening van de nieuwe school is dit kunstwerk gemaakt. U vindt het op vieer plaatsen in de school
 • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn
 • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn
 • Schoolfoto van Blauwe Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool de Blauwe Aventurijn.

Onze visie op onderwijs is samen te vatten in drie woorden:

 • samen
 • onderzoeken
 • schitteren

Aan deze pijlers toetsen wij ons dagelijks werk met de kinderen.

Op de Blauwe Aventurijn willen we kinderen laten schitteren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Onderzoeken
 • Schitteren
 • School in en van de wijk
 • Waar kinderen leren schitteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Blauwe Aventurijn is een groeiende school. Wij hebben van elk leerjaar 1 groep. De kleutergroepen 1/2 zijn verdeeld over drie kleinere groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven