Eben-Haëzerschool

Madridstraat 3 3541 DZ Utrecht

Schoolfoto van Eben-Haëzerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van de Eben-Haëzerschool van Scholen op de Kaart. De Eben-Haëzerschool is een onderdeel van de schoolvereniging Educatis en is midden in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn gevestigd. De basisschool is samen met een andere school (Onder de Bogen) in één pand gehuisvest dat in december 2016 is opgeleverd. De school telt ongeveer 85 leerlingen die verdeeld zijn over vier groepen. 

Als u geïnteresseerd bent in wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden, neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via info.eben-haezerschool@educatis-rpo.nl. We geven u dan graag zelf een rondleiding en vertellen dan tegelijk het verhaal achter de stenen van het logo.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen 1
  • Verbinding
  • Talentontwikkeling
  • (Werk)plezier
  • Bewustzijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven