Basisschool de Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
  • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
  • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
  • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
  • Schoolfoto van Basisschool de Langereis

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school scoren we een 3,47 leerling tevredenheid. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

Alle leerlingen van de bovenbouw hebben de vragenlijst ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen. Onze school is sterk in het afstemmen op individuele leerlingen en in het tot stand brengen van de verbinding in de groep. Als er een belemmering opduikt wordt hiermee meteen gewerkt. Dit geeft de leerlingen het gevoel van veiligheid, zich gehoord voelen en de ruimte om er op geheel eigen wijze te mogen zijn. Het aanbod is passend bij de behoefte van de leerlingen en heeft een breed karakter.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Als school scoren we  een 3,52 bij de ouder tevredenheid vragenlijst.

Daarmee scoren we goed. De respons op de vragenlijst was 56%: 33 van de 59 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. We zijn een school die in alle handelen heel dicht bij leerlingen en ouders staat. Het werken is gebaseerd op verbinding, wat belangrijk is, en zeker bij onze schoolpopulatie. Het wordt al een grote meerwaarde gezien door ouders dat wij op deze manier werken met hun kinderen. Het is ook dek racht van deze school om een zo breed aanbod en brede ontwikkeling te bieden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven