OBS de Maaskei

Middenveld 1 6129 PR Urmond

  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons Schoolvenster.

OBS de Maaskei staat op de eerste plaats voor kwalitatief, betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en hen kansen biedt om succesvol te kunnen deelnemen aan een steeds veranderende samenleving. Op onze school vormt het onderwijsconcept van “Boeiend onderwijs” de basis voor de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders, van en met elkaar leren. Hierbij hebben we aandacht voor en houden rekening met de diverse talenten / kwaliteiten van kinderen en hun verschillende manieren van leren. “Leren leren en leren leven” in een veilige omgeving, dat is OBS de Maaskei!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Veiligheid & uitdaging
  • Respect & acceptatie
  • Regelmaat & structuur
  • Prestaties & welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De getoonde leerlingaantallen hebben betrekking op de beide locaties van OBS de Maaskei, Urmond & Stein.
Het totaal aantal leerlingen op peildatum 1 oktober 2021, bedroeg 385. Locatie Urmond; 203 & Locatie Stein 182
Op de beide locaties wordt er een volledig onderwijsaanbod verzorgd, groep 1 t/m 8. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven