OBS de Maaskei

Middenveld 1 6129 PR Urmond

  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei

Het team

Toelichting van de school

Op onze locatie in Stein werken in het schooljaar 2013/2014 6 leerkrachten en op onze locatie in Stein 13 leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school maakt deel uit van stichting Kindante.
Afspraken m.b.t het vervangen van leerkrachten bij ziekte, verlof, etc. zijn op stichtingsniveau geregeld, hierbij uiteraard rekening houdend met de geldende bepalingen uit de CAO primair onderwijs. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven