Basisschool Wilhelmina

Almerelaan 16 8321 JB Urk

Schoolfoto van Basisschool Wilhelmina

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij ziektevervanging.

1.       De zieke meldt zo spoedig mogelijk dat het voor hem/ haar onmogelijk is les te geven i.v.m. ziekte. Betrokkene geeft ook aan wat hem / haar dwars zit i.v.m. de lengte van vervangen.

2.       In eerste instantie altijd een groepsleerkracht vanuit de invalpool benaderen. Op hun overzicht is te zien of ze beschikbaar zijn.

3.       Geen invalpooler beschikbaar dan een collega binnen de school voor een tijdelijke taakuitbreiding.

4.       Proberen of er parttime leerkrachten van de andere scholen van het bestuur bereid zijn in te vallen (is ook tijdelijke taakuitbreiding). 5.       Een losse invalkracht waarbij de regels van de WWZ (6 keer vervangen binnen drie jaar) nog niet van toepassing zijn.

6.       Is er geen groepsleerkracht beschikbaar dan een onderwijsondersteuner vanuit de invalpool, om onder toezicht van een leerkracht of MT-lid, te vervangen.

7.       Indien er in het geheel geen directe vervanging is, worden de volgende mogelijkheden benut: -          Verschuiven: Als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen. -         

Indien een LIO aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO-er). -         

Door een onderwijsassistente vanuit de invalpool erbij te betrekken kan deze optie ook ten uitvoer gebracht worden.

8.       Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten / naar huis sturen. Dit is een uiterste maatregel. Dit naar huis sturen is volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie: In principe niet de eerste dag Alleen in het uiterste geval. Ouders schriftelijk op de hoogte stellen Instellen van een ‘telefoonboom’ per groep om in geval van nood de ouders snel te kunnen informeren. Voor leerlingen die geen opvang hebben, moet de school opvang regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie Onderwijs Ondersteuningsprofiel 2017-2018

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven