Basisschool Wilhelmina

Almerelaan 16 8321 JB Urk

Schoolfoto van Basisschool Wilhelmina

In het kort

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool is de oudste school op Urk. De school is gestart in het oude dorp toen Urk nog een eiland was. Daarna is de school verplaatst naar Plan -Noord en sinds januari 2010 is de school gehuisvest in een prachtige gloednieuwe school aan de Almerelaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • groep 1/2: TOP onderwijs
  • groep 1/8: talentontwikkeling
  • Atelieronderwijs
  • Cultuuronderwijs
  • Minder meth.gericht/leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde aan het begin van het schooljaar 2020 - 2021 249 leerlingen. Het leerlingenaantal geeft een stabiel beeld.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven