Basisschool Wilhelmina

Almerelaan 16 8321 JB Urk

Schoolfoto van Basisschool Wilhelmina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 wordt de eindtoets in mei afgenomen. Bij de advisering bij de keuze welk voortgezet onderwijs gevolgd gaat worden, hebben wij ons laten leiden door de Friese Plaatsingswijzer en door de eigen ervaringen en zienswijzen van de leerkracht(en). Deze manier van werken hebben we in het nabije verleden trouwens steeds gebruikt. Er is een zeer goed contact met de scholen van het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar 2015-2016 wordt de Iep- eindtoets in mei afgenomen. De gemiddelde score bedroeg 80.1. Naast de IEP-toets is deze intelligentietest NIO in groep 8 afgenomen. Verder geen toevoegingen in vergelijking met voorgaande jaren. 

In het schooljaar 2016-2017 wordt de Iep- eindtoets in mei afgenomen. De gemiddelde score bedroeg 81.8. Naast de IEP-toets is deze intelligentietest NIO in groep 8 afgenomen. Verder geen toevoegingen in vergelijking met voorgaande jaren.                                                 

In het schooljaar 2017-2018 wordt de Iep- eindtoets in mei afgenomen. De gemiddelde score bedroeg 88.7. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling; tegelijkertijd beseffen wij dat dit alles te maken had met de samenstelling van groep 8 uit het afgelopen schooljaar. Wij moeten scherp blijven kijken naar de opbrengsten, want wij zien ook in ons LVS dat in een aantal groepen de opbrengsten bij bepaalde vakgebieden onder druk staan. Naast de IEP-toets is deze intelligentietest NIO in groep 8 afgenomen. Verder geen toevoegingen in vergelijking met voorgaande jaren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  Toelichting is niet nodig - De tabel spreekt voor zich.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedere dag geven we aandacht aan de gouden regels van de school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • relatie
  • competentie
  • autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 Op 19 juni is de inspectie bij ons op school geweest in het kader van haar vierjaarlijks bezoek.

 Op 2 sept. 2014 is het inspectierapport vastgesteld. Dit rapport kunt u lezen in de bijlage.

Terug naar boven