Basisschool De Verbinding

Foareker 54 9247 AC Ureterp

Schoolfoto van Basisschool De Verbinding

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2023 is de leerlingentevredenheid gemeten door afname van een onderzoek door DUO-onderwijsonderzoek.

De uitslag was naar tevredenheid.

De uitslagen zijn door de betreffende groepen besprokenmet de leerkrachten.

De leerlingenraad heeft de algemene rapportage besproken

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2023 is de oudertevredenheid gemeten door DUO Onderwijsonderzoek en Advies.
We zijn blij met de groei van de tevredenheid bij ouders sinds de eerdere meting in 2022.
Dit is ook met de ouders van de schoolraad besproken en deze bevestigden de groei.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven