Openbare Basisschool De Klokkebei

Sterstraat 1 4851 BG Ulvenhout (Gem. Breda)

 • Herfstkampen voor de groepen 5 t/m 8
 • Samen met de leerlingenraad maken van een ontwerp voor een fantastisch mooi nieuw groen schoolplein.
 • Impressie van onze jaarlijkse sportdag tijdens de koningsspelen.
 • Officieel geopend op 25-10-2019: wat een plezier voor onze kids.
 • Kinderen uit de groepen 7 en 8 nemen enthousiast dele aan de Lego League

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Deze pagina's geeft u informatie over OBS De Klokkebei in Ulvenhout en dan met name het onderwijs dat wij aanbieden, de mensen die er werken, de wijze waarop de school wordt geleid en bestuurd, de betrokkenheid van de ouders, de leerlingen die er les krijgen en tal van andere wetenswaardigheden en praktische gegevens.

De Klokkebei is een school die bestaat uit Kanjers. Kanjers van leerkrachten en ondersteunend personeel, maar vooral ruim 300 Kanjers van de toekomst, onze leerlingen. Natuurlijk kunt u in dit "Schoolvenster" informatie vinden, maar nog meer informatie biedt de website van de school en het allerbest kunt u een bezoekje aan de school brengen om sfeer te proeven. Een school die uitdaging, gemoedelijkheid, samenwerking en creativiteit uitademt. Een school waar uw kind echt wordt gezien en waar iedereen zich thuis voelt.

U bent van harte welkom en kunt altijd een afspraak voor een bezoek met ons maken.

Vriendelijke groeten,

namens het team,

Anton Hermans, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Klokkebeivaardigheden
 • Schoolkampen
 • Eigenaarschap/feedback
 • Leerlijnen en leerdoelen
 • Cultuuronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Klokkebei is één van de twee basisscholen in Ulvenhout. We zijn een ondernemende, actieve en initiatiefrijke school met een gedreven en enthousiast team. Behalve kwalitatief hoogwaardig onderwijs vormen de schoolkampen voor alle groepen, engels vanaf groep 1, podiumdagen, aandacht voor cultuur, techniek- en ontdekonderwijs en de aandacht voor hoogintelligente kinderen speerpunten van de school.

Werken vanuit leerlijnen en leerdoelen en het bevorderen van eigenaarschap (inclusief het geven en ontvangen van feedback) om op die manier hoge betrokkenheid van kinderen te realiseren en meer onderwijs op maat te kunnen bieden staan centraal.

Dit heeft onmiskenbaar een positieve aantrekkingskracht waardoor we qua leerlingenaantal ruim boven de verwachting scoren. Bovendien verwachten we, gezien de goede naam van de school, dat we de komende jaren een stabiel leerlingenaantal hebben en dus rust binnen de organisatie kunnen bewaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

De kinderen eten tussen de middag met de eigen leerkracht in de groep. In de kleutergroepen is er ondersteuning door overblijfvrijwilligers.

Na de lunch hebben de kinderen een half uur pauze net als de leerkrachten. Het toezicht wordt geregeld door de onderwijsassistenten in samenwerking met de overblijfvrijwilligers en Kober. Ook is er altijd één leerkracht aanwezig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven