Basisschool Bernardus

Bernardusstraat 13 5113 TG Ulicoten

Schoolfoto van Basisschool Bernardus

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De corona - periode heeft ervoor gezorgd dat onze gegevens voor het schooljaar 2019-2020 niet ingevoerd en/ of optimaal beschikbaar zijn. De cito - eindtoets is niet afgenomen. Alle leerlingen (van groep 8)  zijn wel naar de school in het voortgezet onderwijs van hun keuze gegaan. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op de Bernardusschool nemen we methodeafhankelijke - en methode-onafhankelijke (cito)  toetsen af. De methodeafhankelijke toetsen volgen de vorderingen van onze leerlingen gedurende het hele jaar. De cito-toetsen nemen we halverwege en aan het eind van het schooljaar af. Hierna volgt een proces waarbij we op school-, groeps-,en individueel niveau analyseren. Vervolgens passen we onze aanpak en ons aanbod hierop aan. Dit kan zowel betekenen dat een kind extra ondersteuning nodig heeft of juist extra uitdaging. Op die manier stemmen wij optimaal af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.


 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Een goed basisschooladvies is belangrijk. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een groep, bestaande uit de leerkracht van de groepen 5-6 en 7-8, de intern begeleider en de directeur, buigt zich daarom gezamenlijk over het advies voor ieder individueel kind. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven