Basisschool Bernardus

Bernardusstraat 13 5113 TG Ulicoten

Schoolfoto van Basisschool Bernardus

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Bernardusschool bestaat uit mensen van diverse leeftijden. Dit zorgt voor een mix van ervaring en nieuwe kennis. De nieuwe kennis komt echter niet alleen van jonge mensen. Ook onze ervaren leerkrachten blijven zich scholen en ontwikkelen. Ralf Huijbregts is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ralf geeft ook sportlessen na schooltijd. Voor het aanbod kijk op:  Sport 's cool

Wij staan als school open voor stagiaires. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een korte afwezigheid van een leerkracht wordt eerst intern gekeken of iemand deze vervanging op zich kan nemen. Dit kan de duo leerkracht zijn of Juf Nancy, die niet gekoppeld is aan een vaste groep. We bekijken deze vervanging steeds zorgvuldig om de kwaliteit van het aanbod te kunnen waarborgen. Ook kan het zijn dat we groepen anders combineren. Dit is mogelijk doordat we met kleine groepen werken en leerlingen op onze school goed kunnen werken met uitgestelde aandacht (zelfstandig werken). Dit is fijn voor de leerlingen omdat ze met de leerkrachten blijven werken die ze kennen. Bij langdurige vervanging maken we gebruik van leerkrachten die onder ons bestuur op de scholen van het Groene Lint werkzaam zijn.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Bernardusschool wordt gegeven in vier combinatiegroepen. Dat betekent dat een combinatiegroep uit 12- 20 leerlingen bestaat, wat mogelijkheden met zich meebrengt om veel aandacht te schenken aan ieder individueel kind en de leerkracht ruimte heeft om zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Groep 1-2: Juf Elma (di,wo,do,vr) en juf Suzan (ma.)

Groep 3-4: Juf Cristel (ma.di.wo.) en juf Suzan (do.vr.)

Groep 5-6: Juf Anouk (ma,di,) en Juf Lisette (wo.do.vr.)

Groep 7-8:  Juf Fabienne (ma-vr. ) 

Verder werkt Juf Nancy als leerkrachtondersteuner voor 20 uur in onze school. Zij neemt de zorgleerlingen voor haar rekening en ondersteunt de leerkrachten waar nodig ("meer handen in de klas") ook neemt Juf Nancy de vervangingen voor haar rekening. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen hebben om de vrijdag een vrije dag. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat de Bernardusschool werkt met een aanpak waarbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind is de bovenstaande urenindeling een indicatie en kunnen de uren per vakgebied verschillen per leerling. We spreken van een gedifferentieerde aanpak waardoor maatwerk voor iedere leerling nagestreefd wordt. De instructie wordt door alle leerlingen tegelijkertijd gevolgd, maar de uitwerking en aanbod van opdrachten kunnen onderling verschillen. Levensbeschouwing kan tevens aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling zijn. 

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven