Basisschool Bernardus

Bernardusstraat 13 5113 TG Ulicoten

Schoolfoto van Basisschool Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

Het team van de Bernardusschool heet u van harte welkom op dit schoolvenster.

Naast algemene informatie treft u resultaten, waardering, en het beleid van onze school aan in diverse rubrieken. Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft over onze school, dan verwijzen wij u graag naar de contactgegevens en overige informatie die ook op onze website www.bernardusschool-ulicoten.nl te vinden is.

De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie van het onderwijs en de school zelf.                                      Op deze manier biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de Bernardusschool. Onze school werkt met aantrekkelijke, overzichtelijke combinatiegroepen met gemiddeld tussen de 15 en 20 leerlingen in een groepslokaal. Hierdoor is het mogelijk om iedere leerling voldoende aandacht te geven /  maatwerk te leveren. Ouders van nu kiezen niet vanzelfsprekend voor de school in de buurt, maar kijken naar de kwaliteit van het aanbod en wat hun kind nodig heeft. Indien de afstand of tijd mogelijk een probleem is, dan kunnen wij aangeven dat we in ons integraal kindcentrum (KC) samen werken met KOBER, (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang), zodat u zich geen zorgen hoeft te maken als het gaat om uw eigen werktijden. Wilt u meer weten over onze school, dan raden wij u aan, geheel vrijblijvend, een bezoek te brengen aan onze nieuwe school gevestigd in "De Bremerpoort" in Ulicoten.

Wenst u uw kind aan te melden dan kan dat het hele jaar door.

Neem contact met ons op voor verdere informatie of een vrijblijvende rondleiding. U kunt ons bereiken op 013-5199345 of 06-38917000 of via E-mail: info@bs-bernardus.nl

Groet namens het team, John Meeuwissen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Verantwoordelijk
  • Samenwerken
  • Inspirerend
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Uit geboortecijfers van de gemeente alsmede een leerling-prognose van een onderzoeksbureau,  kan vastgesteld worden dat het leerlingenaantal op de Bernardusschool de komende jaren tussen de 70-85 leerlingen zal liggen. Het schooljaar 2022-2023 werd afgesloten met 79 leerlingen. We verwachten een stijging van het aantal leerlingen in het nieuwe schooljaar tot ongeveer 85 leerlingen.

We zijn er weer in geslaagd vier combinatiegroepen in te richten met ongeveer 15-25 leerlingen. (Door deze inrichting krijgen de leerlingen optimale begeleiding en aandacht van en door de leerkrachten. In de kleutergroep, die gedurende het jaar nog wel wat groter wordt, zorgen we voor extra ondersteuning in de groep. Zo blijven we krachtig in aandacht voor en afstemming op onze leerlingen.   

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een continurooster van 8:25 tot 14:30. We hebben een vrije inloop vanaf 08.15 uur, zodat kinderen de tijd hebben om rustig binnen te komen en een praatje te maken met de leerkracht en/of andere kinderen voordat de schooldag start. Ook ouders zijn welkom om dan even mee naar binnen te lopen.
De leerkrachten begeleiden de lunch en de pauzes van de leerlingen. Op woensdag zijn de leerlingen om 12:30 vrij. 
Groep 1-2 is om de week op vrijdag vrij. 

Op maandag, dinsdag en donderdag verzorgt Kober buitenschoolse opvang in de vorm van voor- en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw als de school (MFA Bremerpoort).

Daarnaast organiseert onze vakdocent L.O. op wisselende dagen sport-gerelateerde buitenschoolse activiteiten (Sport's Cool) waar leerlingen tegen een kleine vergoeding aan kunnen deelnemen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons schoolveiligheidsplan zijn alle protocollen t.a.v. fysieke en mentale veiligheid opgenomen.

Wij zijn als school een rookvrije schoolomgeving. Dit betekent dat op het gehele schoolterrein niet gerookt mag worden.

Onze school is sinds 2008 in het bezit van het Brabantsverkeersveiligheidslabel en onderhoudt dit jaarlijks d.m.v. een activiteitenplan.

Terug naar boven