Openbare Basisschool De Woelwaters

Middelgraaf 46 7071 WT Ulft

hoofdingang

Het team

Toelichting van de school

Het team van Obs de Woelwaters is jong, dynamisch en enthousiast. Het team bestaat uit een mooie mix van ervaren en minder ervaren leerkrachten. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe gezichten bijgekomen. Dit heeft gezorgd voor prachtige nieuwe ideeën en initiatieven. Er is extra aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervangingen (ziekte, scholingen, uitvaarten, artsenbezoeken, etc.) worden intern opgelost. Onze school heeft de beschikking over eigen invalkrachten. Deze invalkrachten zijn aangesteld voor 0,5 FTE (2,5 dagen per week). De uren worden flexibel ingezet.   
Mochten er meerdere collega’s tegelijkertijd afwezig zijn, doen we een beroep op de flexibiliteit van parttimers en/of LIO-ers (stagiaires). Mocht dat ook niet lukken, worden noodmaatregelen ingezet. Deze noodmaatregelen zijn erop gericht om het invalprobleem in elk geval de eerste dag intern op te lossen door bv. de kinderen te verdelen over andere groepen of door leerkrachten die normaal gesproken andere taken/functies hebben voor de klas te zetten. Bij Paraat Scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het kan voorkomen dat, alle maatregelen ten spijt, de kwaliteit van het onderwijs toch in het geding komt bv. door het ontstaan van onrust in de groepen en/of door toename van de werkdruk bij de leerkrachten.  
In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat we u moeten vragen uw kind de tweede en daaropvolgende dag thuis te houden.  Om te voorkomen dat kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen het wisselende groepen zijn.  We doen dit natuurlijk niet graag. U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Bij langdurige vervangingen (verlof, langdurige ziekten, etc.) wordt een beroep gedaan op de vervangerspool. Paraatscholen beschikt over een eigen vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven