Openbare Basisschool De Woelwaters

Middelgraaf 46 7071 WT Ulft

hoofdingang

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze eindtoetsen laten de afgelopen jaren een divers beeld zien. Complexe oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De afgelopen jaren heeft Obs De Woelwaters flink geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs; met een stijgende lijn in de opbrengsten tot gevolg.  
Obs De Woelwaters is trots op de diversiteit van haar leerlingen en groepen en streeft dmv opbrengstgericht werken naar hogere resultaten op de Eindtoets. Door de grote leerlingverschillen in aantal en samenstelling per jaar, blijven de eindopbrengsten voorlopig een wisselend beeld zien. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Obs De Woelwaters staat bij de scholen voor Voortgezet Onderwijs bekend als een betrouwbare partner als het gaat om het schooladvies. De school beschikt over een adviescommissie bestaande uit leerkrachten, directie en IB-er. Na zorgvuldig overleg met leerlingen en hun ouders wordt een weloverwogen en goed onderbouwd advies uitgebracht. Over het algemeen worden onze adviezen 1 op 1 overgenomen door de VO-scholen in onze omgeving. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven