Openbare Basisschool De Woelwaters

Middelgraaf 46 7071 WT Ulft

hoofdingang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!
Dit SchoolVenster geeft u een kijkje in de keuken van onze school. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en van onszelf. Als het nodig is geven we een korte toelichting bij de vensters. Wij hopen dat de informatie u een helder beeld geeft van onze school. Graag verwijzen we u naar de foto's onderaan deze pagina. U kunt zich verder informeren via www.obsdewoelwaters.nl

Om de Woelwaters echt te leren kennen nodigen we u uit om een afspraak te maken voor een bezoek (0315-641001). Wij laten u graag zien hoe er bij ons op school wordt gewerkt. U kunt dan ook meteen de sfeer proeven. Tot ziens!

Willeke van der Burg
directeur OBS De Woelwaters

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werelds wijs!
  • Een veilige basis
  • Boeiend leren
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van obs De Woelwaters stijgt de afgelopen jaren licht. Naar verwachting blijft het leerlingenaantal de komende jaren stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven