Openbare Basisschool De Woelwaters

Middelgraaf 46 7071 WT Ulft

hoofdingang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!
Dit SchoolVenster geeft u een kijkje in de keuken van onze school. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en van onszelf. Als het nodig is geven we een korte toelichting bij de vensters. Wij hopen dat de informatie u een helder beeld geeft van onze school. Graag verwijzen we u naar de foto's onderaan deze pagina. U kunt zich verder informeren via www.obsdewoelwaters.nl

Om de Woelwaters echt te leren kennen nodigen we u uit om een afspraak te maken voor een bezoek (0315-641001). Wij laten u graag zien hoe er bij ons op school wordt gewerkt. U kunt dan ook meteen de sfeer proeven. Tot ziens!

Willeke van der Burg
directeur OBS De Woelwaters

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven