Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander

Oude Tilsterweg 2 9981 JT Uithuizen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de beide getoonde schooljaren scoorden alle kinderen conform onze verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de resultaten van hun schoolloopbaan in de afgelopen jaren. En natuurlijk ook op basis van de ervaringen die de leerkrachten opdoen door met de kinderen te werken.

In 2011 - 2012 deden ook leerllingen mee met een eigen leerlijn. Deze scores zijn meegenomen in de getoonde gemiddelde score.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen van de leerkracht worden bevestigd door de resultaten van de eindcito en de resultaten in het leerlingen volgsysteem.

Van het voortgezet onderwijs krijgt de school feedback dat onze adviezen het beeld en het niveau van de kinderen bevestigt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven