Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander

Oude Tilsterweg 2 9981 JT Uithuizen

  • In de ateliers leren we veel
-samenwerken
-een opdracht die mij uitdaagt
-ik voel me gezien
  • De basis om goed te kunnen leren is dat het fijn is in de groep.
De sfeer in de groep, de routines leren. Focus op leren ontstaat.
  • We nemen de leerlingen mee in onze schoolontwikkeling. Wat het team leert of uitzet, weten de kinderen ook.
  • Leerzone bij de leerkracht (de groep)
Leerzone grote ruimte bij de groep (met glazen schuifdeur) en het  leerplein centraal.
  • De school werkt gericht aan 3 waarden.
Respect, veiligheid en zelfstandigheid.
Kinderen leren 6 gedragsverwachtingen. Helder en concreet.

Het team

Toelichting van de school

Functies en opleidingen medewerkers schooljaar 2021-2022
Mevr. B. Pauw (rekencoordinator en orthopedagoog)
Mevr. A. Meems (Master EN en gedragsspecialist, PBS coordinator en Intern Begeleider)
Dhr. S. Loonstra (ICT-coordinator)
Mevr. P. Navest (Taal-coordinator)
Mevr. E. Huisman (Jonge Kind specialist en Rots en Water coach gericht op het Jonge Kind)
Mevr. M. Lievers (Directeur, Master Educational Leadership, geregistreerd auditor in Education)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

nvt

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor de groep, voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: plezier, veiligheid, respect, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
-De leerlingen betrekken bij het onderwijs          
-Onderwijs op maat geven: differentiëren         
-Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
-Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
-Kinderen zelfstandig (samen) laten werken en leren (coöperatief) 
-Eigenaarschap en zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, zegt en leert
-Eigenaarschap en zelfverantwoording zijn met elkaar verweven

Hoe is de organisatie in de klas?
Klassenmanagement, instructie, leren en begeleiding zijn gericht op leren met begrip en op zelfsturing (eigenaarschap), daaraan voorafgaand vindt de fase van begeleide inoefenen plaats. De leerlingen zitten in groepjes (2, 3 of 4 tallen). We noemen dit een coöperatieve setting. Overleg, elkaar helpen, samenwerken is hierin goed realiseerbaar. Leerlingen ontvangen diverse instructies b.v. groepsinstructie en daarnaast ook instructie in sub-groepjes of individueel. Het komt soms voor dat het voor een leerling beter is om apart te zitten of om af en toe aan te sluiten bij een groepje. Dit is afhankelijk van de onderwijs en begeleidingsbehoefte van de leerling. In onze nieuwe school krijgen we nieuw meubilair. Als men kijkt naar het meubilair dan is zichtbaar dat er gekozen is op basis van flexibiliteit. Settings kunnen eenvoudig worden gemaakt.  

In de pedagogiek vinden we de volgende zaken van groot belang Wat de Nederlandse pedagoog Langeveld verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als opvoeder help je het kind totdat hij het zelf kan en dan laat je het kind los. Niet “pamperen”. Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf bereikt. Het kind voelt zich echt trots als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren incasseren en om leren gaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en bedoelt met “de zone van de naaste ontwikkeling”, leren ligt altijd binnen de mogelijkheden van kinderen en ze worden uitgedaagd, zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Eén van de waarden van het Dalton onderwijs is effectiviteit. Op de Ichthus streven we naar de les- en leertijd zo efficient mogelijk te besteden waarbij zelfstandigheid een belangrijke factor is. 

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft een ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven