Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander

Oude Tilsterweg 2 9981 JT Uithuizen

  • In de ateliers leren we veel
-samenwerken
-een opdracht die mij uitdaagt
-ik voel me gezien
  • De basis om goed te kunnen leren is dat het fijn is in de groep.
De sfeer in de groep, de routines leren. Focus op leren ontstaat.
  • We nemen de leerlingen mee in onze schoolontwikkeling. Wat het team leert of uitzet, weten de kinderen ook.
  • Leerzone bij de leerkracht (de groep)
Leerzone grote ruimte bij de groep (met glazen schuifdeur) en het  leerplein centraal.
  • De school werkt gericht aan 3 waarden.
Respect, veiligheid en zelfstandigheid.
Kinderen leren 6 gedragsverwachtingen. Helder en concreet.

Het team

Toelichting van de school

Op CBS Koning Willem - Alexander werkt een betrokken team. Het team is een mooie mix van jonge leerkrachten en leerkrachten met ervaring. De verschillende teamleden volgen regelmatig een training, cursus of opleiding. 

Functies en opleidingen medewerkers schooljaar 2024-2025
Bouwien Pauw (rekencoordinator en orthopedagoog)
Stephan Loonstra (ICT-coordinator)
Elles Huisman (Jonge Kind specialist en Rots en Water coach gericht op het Jonge Kind)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of afwezig is voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus, is in de meeste gevallen vervanging beschikbaar. We doen als het enigszins kan een beroep op invallers die onze school kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen, in dat geval zijn we genoodzaakt om een groep leerlingen naar huis te sturen. De ouder(s) / verzorger(s) ontvangen daarover voor 07:30 uur een bericht via Social Schools. Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor de groep, voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: plezier, veiligheid, respect, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
-De leerlingen betrekken bij het onderwijs          
-Onderwijs op maat geven: differentiëren         
-Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
-Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
-Kinderen zelfstandig (samen) laten werken en leren (coöperatief) 
-Eigenaarschap en zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, zegt en leert
-Eigenaarschap en zelfverantwoording zijn met elkaar verweven

Hoe is de organisatie in de klas?
Klassenmanagement, instructie, leren en begeleiding zijn gericht op leren met begrip en op zelfsturing (eigenaarschap), daaraan voorafgaand vindt de fase van begeleide inoefenen plaats. De leerlingen zitten in groepjes (2, 3 of 4 tallen). We noemen dit een coöperatieve setting. Overleg, elkaar helpen, samenwerken is hierin goed realiseerbaar. Leerlingen ontvangen diverse instructies b.v. groepsinstructie en daarnaast ook instructie in sub-groepjes of individueel. Het komt soms voor dat het voor een leerling beter is om apart te zitten of om af en toe aan te sluiten bij een groepje. Dit is afhankelijk van de onderwijs en begeleidingsbehoefte van de leerling. In onze nieuwe school krijgen we nieuw meubilair. Als men kijkt naar het meubilair dan is zichtbaar dat er gekozen is op basis van flexibiliteit. Settings kunnen eenvoudig worden gemaakt.  


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 spelen de leerlingen in hoeken. Zij leren daar verschillende vaardigheden en kennis. Er is aandacht voor taal en rekenen. Iedere dag krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 bewegingsonderwijs in het speellokaal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan godsdienst en spelen de leerlingen buiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

CBS Koning Willem - Alexander beschikt over een ondersteuningsprofiel. In dit ondersteuningsprofiel is alle informatie over de mogelijkheden tot extra ondersteuning op school te lezen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school wil in de schoolplanperiode 2023-2027 het onderwijs aan het Jonge Kind onder de loep nemen.
Zie hiervoor het Schooljaarplan 2023-2024 op de website van de school.

Terug naar boven