Jenaplanschool 't Startnest

Arthur van Schendellaan 100 E 1422 LE Uithoorn

't Startnest ligt in het park de Groen-Rode Scheg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van Jenaplanschool ’t Startnest zijn naar verwachting. Bij de advisering voor het middelbaar onderwijs houdt de school rekening met de leerresultaten (vastgelegd in een leerlingvolgsysteem); de werkhouding; interesse van een kind; doorzettingsvermogen en de zelfstandigheid.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De punten van aandacht uit het inspectierapport zijn voor ons de aanleiding geweest om een aantal zaken gestructureerd aan te pakken. Daarmee zorgen we ervoor dat onze resultaten in de toekomst beter meetbaar en inzichtelijk zijn. Als school zijn wij trots op ons warme pedagogische klimaat en onze Jenaplan-identiteit.

Terug naar boven