Jenaplanschool 't Startnest

Arthur van Schendellaan 100 E 1422 LE Uithoorn

't Startnest ligt in het park de Groen-Rode Scheg

Het team

Toelichting van de school

Jenaplanschool ‘t Startnest heeft een gemêleerd team. De teamleden zijn deskundig en hebben ieder hun eigen expertise.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Vervanging bij ziekte of afwezigheid van de vaste stamgroepleider

Door het tekort aan onderwijsgevenden is vervanging een van de grootste knelpunten in de school.

Als een stamgroepleider zich ziek meldt of een vorm van verlof heeft, hanteren we de volgende werkwijze:

? Een daartoe aangewezen collaga  wordt gebeld en zij probeert een invaller te regelen. De invaller is een stamgroepleider die bevoegd is om les te geven. Niet alle invallers  mogen gymnastiek geven. Het kan dus gebeuren dat een groep geen gymnastiek krijgt op het moment dat de vaste stamgroepleider kortdurend afwezig is. We doen wel altijd ons best om te kijken of een collega de gymles kan geven.

? Als er geen invaller beschikbaar is, vragen we de collega's die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duopartner van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duopartner, dan vragen we een andere collega. Als er zowel intern als extern niemand te vinden is, kijken we of we de groep kunnen verdelen. De kinderen krijgen dan les in een andere groep samen met een aantal kinderen uit hun eigen groep.

? Als bovenstaande allemaal niet lukt, heeft de groep een vrije dag. De kinderen en hun ouders worden (als dit lukt) voor schooltijd gebeld dat ze een vrije dag hebben. Het kan ook zo zijn dat we de groep en de ouders op school (bij het brengmoment) opvangen en aangeven dat de kinderen vrij zijn. Als er geen mogelijkheid is om zelf opvang te regelen voor het kind door de ouders,  regelen wij de opvang voor de eerste ziektedag van de stamgroepleider. Het kind wordt dan in een andere groep geplaatst. Het naar huis sturen van een groep is een uiterste middel en mag niet langer dan twee dagen duren. We doen er dan ook alles aan om het naar huis sturen van groepen te voorkomen.

? We proberen altijd te zorgen dat er bij ziekte van een stamgroepleider zo weinig mogelijk wisselende  invallers voor de groep komen. Als we in kunnen schatten dat een stamgroepleider drie dagen ziek is, proberen we voor de drie dagen één vaste invaller te regelen. Soms is de wens om één invaller 'vast te leggen' niet haalbaar omdat hij/zij al ergens anders verplichtingen heeft om  te werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven