Jenaplanschool 't Startnest

Arthur van Schendellaan 100 E 1422 LE Uithoorn

't Startnest ligt in het park de Groen-Rode Scheg

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, lezers,

De basisschool is een belangrijk onderdeel van je leven: zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Acht jaar dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Eerst samen met mama of papa, later helemaal alleen. U vertrouwt u kind toe aan de zorg van de leerkrachten. De school en de leerkrachten beïnvloeden het leven van uw kind. De keuze van de school is dus een belangrijk moment om bij stil te staan. Scholen verschillen, niet alleen in levensbeschouwelijke uitgangspunten maar ook steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt een keuze niet gemakkelijk! In deze schoolgids beschrijven wij waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren, de manier van werken en de sfeer en de gang van zaken bij ons op school. Wij hopen dat u, met behulp van deze schoolgids, in elk geval op weg wordt geholpen bij het maken van deze belangrijke keuze. Deze schoolgids kunt u bij ons opvragen, inzien vanaf de website, maar wij stellen het ook zeer op prijs wanneer u even binnenloopt.

Met hartelijke groet,

Anke de Graaf

Directeur 't Startnest

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven