Jenaplanschool 't Startnest

Arthur van Schendellaan 100 E 1422 LE Uithoorn

't Startnest ligt in het park de Groen-Rode Scheg

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden,

De basisschool is een belangrijk onderdeel van het leven: zowel voor de kinderen als voor de ouders en verzorgers.

Acht jaar dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Eerst samen met mama of papa, later zelfstandig. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten. De school en de leerkrachten beïnvloeden het leven van uw kind. De keuze van de school is dus een belangrijk moment om bij stil te staan. Scholen verschillen, niet alleen in levensbeschouwelijke uitgangspunten maar ook steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt een keuze niet gemakkelijk. In deze schoolgids beschrijven wij waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren, de manier van werken en de sfeer en de gang van zaken bij ons op school. Wij hopen dat u, met behulp van deze schoolgids, in elk geval op weg wordt geholpen bij het maken van deze belangrijke keuze. De schoolgids kunt u bij ons opvragen, inzien vanaf de website, maar wij stellen het ook zeer op prijs wanneer u even binnenloopt. U kunt ook altijd een afspraak maken door even te bellen naar school. We vertellen u graag meer over de school en laten u van harte even sfeer proeven in onze stamgroepen.

Met vriendelijke groet,

Roxan Linnekamp
Directeur 't Startnest

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ervaringsgericht
  • ontwikkelingsgericht
  • cooperatief
  • wereldorienterend
  • kritisch en zinzoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven