De Springschans

Eendracht 8 1423 ET Uithoorn

  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Springschans streven we naar een cito-eindtoets score die boven het landelijk gemiddelde ligt. Gedurende de 8 jaar dat kinderen bij ons op school zitten volgen wij hun resultaten met een leerlingvolgsysteem. Indien nodig bieden wij extra ondersteuning of meer uitdaging, om te zorgen dat elke leerling naar zijn of haar vermogen kan presteren.

Voor de CITO Eindtoets wordt niet geoefend. We proberen de door de omgeving gecreëerde druk niet nog verder op te voeren. We zijn ons bewust van het feit dat het een momentopname is en dat de CITO Eindtoets alleen cognitieve zaken toetst, terwijl de basisschool veel meer vaardigheden en andere elementaire zaken bij kinderen probeert aan te leren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er een analyse gemaakt van de tussenresultaten. Deze analyse wordt vergeleken met de gestelde ambities en besproken in het team. Daarna gaan de leerkrachten binnen de leerteams verder met de vormgeving. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van een schooladvies gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Wij baseren het schooladvies op de resultaten van de leerling en op hoe wij de leerling op school zien functioneren. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar inzet, doorzettingsvermogen, werkhouding en huiswerkattitude.

Wij volgen onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens die we hiermee verzamelen blijkt dat onze adviezen in verreweg de meeste gevallen passend zijn. De leerlingen zitten na drie jaar nog in hun instroomniveau of hoger. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Al jaren heeft De Springschans een zogenaamd basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie tevreden is met de prestaties van De Springschans en kan volstaan met toezicht "op afstand". Tijdens het laatste inspectiebezoek maakte De Springschans deel uit van een experiment van de onderwijsinspectie. De school kon op elk getoetst onderdeel slechts een 2 of een 3 scoren (niet goed genoeg of wel goed genoeg), waar normaal ook een 1 of een 4 ook mogelijk is. Er was voor de inspecteur geen enkele keer een reden om toch een 1 te scoren. Wel een aantal keren een 4 omdat de inspecteur van mening was dat op het betreffende onderdeel sprake was van zeer hoge kwaliteit. Met name de 4 voor het pedagogisch klimaat deed en doet ons goed. Het experiment met "uitsluitend" de scores 2 en 3 kan wellicht een wat vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Een regulier uitgevoerde score zou vrijwel zeker vaker de score 4 opleveren. De aanwijzingen van de inspectie zoals weergegeven in het verslag zijn inmiddels opgevolgd.

Terug naar boven