Basisschool Binnenmeer

Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest

  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school


Goede resultaten

De Cito-eindtoets werkt met standaardscores: een kind kan een score halen tussen 500 en 550. De gemiddelde school in Nederland heeft in het schooljaar 2012-2013 een Cito-score behaald van 534,7. De gemiddelde score van onze groep 8 is 536,9, daarmee zitten wij boven het landelijk gemiddelde. Al onze leerlingen doen in principe mee aan de Cito-eindtoets maar niet alle leerlingen worden meegeteld in de schoolresultaten. Kinderen met een eigen leerlijn of leerlingen die korter dan twee jaar bij ons op school zijn worden niet meegerekend.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school


Schoolkeuze is maatwerk

De leerkracht van groep 8 geeft in maart een definitief advies over het meest geschikte type voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit advies wordt ondersteund door uitslagen van de Cito-toets en weegt zwaar voor het voortgezet onderwijs. In de loop der jaren is gebleken dat dit advies een hoge voorspellende waarde heeft. De meeste kinderen worden na de brugklas dan ook geplaatst in het type onderwijs dat de Binnenmeer heeft geadviseerd. Ongeveer 45% van onze leerlingen kreeg afgelopen jaren een HAVO schooladvies of hoger. Nadat de leerlingen onze school hebben verlaten is er regelmatig overleg met het voortgezet onderwijs over de voortgang en resultaten van onze oud-leerlingen.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven