Basisschool Binnenmeer

Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest

  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Binnenmeer word je van binnen meer!
Midden in de oude kern van Uitgeest staat basisschool Binnenmeer. Ouders, kinderen en leerkrachten voelen zich er thuis en hebben een grote betrokkenheid bij alles wat er op school gebeurt. Een school waar persoonlijke aandacht centraal staat en waar respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid gestimuleerd worden. Onze school is daarom meer dan alleen een leergemeenschap voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Wij zien onze school als een leefgemeenschap waar kinderen zich samen kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied. In deze veilige, vertrouwde omgeving kan ieder kind optimaal tot zijn recht komen en blijft leren leuk!

Samen met Vrijburg en Molenhoek ontwikkelt onze school naar een IKC, een Integraal Kind Centrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Groei
  • Energiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het hart van Uitgeest
De Binnenmeer is een middelgrote school in het centrum van het dorp. Het aantal leerlingen van onze school groeit licht. Ons schoolgebouw stamt uit 1912 en meerdere generaties Uitgeesters hebben hier hun basisschooltijd doorgebracht. Daar waar het gebouw klassiek oogt, is het onderwijs zeer eigentijds. Iedere groep heeft de beschikking over een digitaal schoolbord of touchscreen en computers of tablets. De inzet van ICT bij de lessen daagt uit, verdiept en biedt grote mogelijkheden tot differentiatie. Dit alles om nog beter aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen.

Het onderwijsaanbod is flexibel, zodat alle kinderen op hun eigen niveau opdrachten kunnen krijgen. We doen dit door naast de basisstof ook herhalings- of verrijkingsstof aan te bieden. Kinderen ontwikkelen zichzelf in communicatie over en weer met andere kinderen en met de omgeving. De leerkracht is er om het kind uit te dagen en te prikkelen. Ook geeft de leerkracht het kind de gelegenheid om handelend bezig te zijn, zelfstandig te werken en natuurlijk is er aandacht voor spel en beweging.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven