Basisschool Binnenmeer

Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest

  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer

Het team

Toelichting van de school


School in beweging

Ons team is een mix van ervaren leerkrachten en jonge talenten. En wij zijn blij met twee mannen in ons team! Veel waarde hechten wij aan veiligheid en vertrouwen. Dat zijn de voorwaarden voor elk kind om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ons motto is dan ook: eerst relatie, dan prestatie. Door te investeren in goede relaties met onze leerlingen volgt de prestatie vanzelf. Leerkrachten werken continu aan hun eigen ontwikkeling en staan open voor nieuwe inzichten. Naast teamscholing maken wij veelvuldig gebruik van individuele scholing.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging geregeld via boeking uit de invalpool. Indien dit niet mogelijk is, wordt een interne oplossing ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod is flexibel, zodat alle kinderen op hun eigen niveau opdrachten kunnen krijgen. We doen dit door naast de basisstof ook herhalings- of verrijkingsstof aan te bieden. Kinderen ontwikkelen zichzelf in communicatie over en weer met andere kinderen en met de omgeving. De leerkracht is er om het kind uit te dagen en te prikkelen. Ook geeft de leerkracht het kind de gelegenheid om handelend bezig te zijn, zelfstandig te werken en natuurlijk is er aandacht voor spel en beweging.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In bovenstaand schema zijn de activiteiten in leerjaar 1 en 2 in vijf hoofdgebieden samengevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen aan van 4 tot en met 12 jaar. Leerlingen volgen onderwijs in leerstofjaarklassen. Het onderwijs wordt aangeboden in minimaal 3 niveaus met de daarbij behorende aanpak. Buiten deze drie niveaus vindt er incidenteel en relatief individueel een aanbod plaats boven of onder de drie basisniveaus. (Plusleerlingen en NT2-leerlingen)

In bepaalde gevallen maken we gebruik van onderwijsassistentie om de zorg te organiseren. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven