Basisschool Vindingrijk

Horgetouw 1 5404 MA Uden

 • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
 • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kiem onderwijs en opvang, waar Vindingrijk onderdeel van is, is aangesloten bij een vervangingspool. Dit betekent dat er bij ziekte of verlof van een leerkracht vervanging via de vervangingspool wordt aangevraagd. Het kan voorkomen dat er geen vervangers meer beschikbaar zijn. We proberen het dan zelf op te lossen door eigen personeel extra in te zetten of door de directeur of intern begeleider een gedeelte van de dag voor een groep te zetten. Wanneer vervanging uitblijft en er geen andere opties zijn, zullen we in het uitzonderlijke geval groepen samenvoegen of naar huis sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vindingrijk werkt met een jaarklassensysteem. De leerlingen zitten in een vaste groep met vaste leerkrachten. We werken zoveel mogelijk met homogene groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt via spelend leren vorm gegeven aan het onderwijs.

In de praktijk zie je:

 • werken in verschillende hoeken: rekenhoek, taalhoek, motoriekhoek, themahoek, bouwhoek, verteltafel, puzzelhoek, computerhoek, huishoek, spelletjeshoek, creahoek, verfbord...
 • grote kring: gezamenlijke activiteiten met de gehele groep, zoals liedjes zingen, verhalen lezen, spelletjes t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling, fruit eten, kiezen etc.
 • kleine kring: activiteiten in kleine groepjes, waarbij 'leren' centraal staat. De kinderen gaan aan de slag met een ontwikkeldoel, de juf of meester helpt en begeleidt hen hierbij.
 • bewegingsonderwijs en buiten spelen: aandacht voor de fijne en grove motoriek, aandacht voor de sociale vaardigheden, aandacht voor sport en spel...

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De informatie over onderwijstijd is een richtlijn.

Burgerschapskunde is op basisschool Vindingrijk geen apart vak dat gegeven wordt. Burgerschapskunde wordt geïntegreerd aangeboden. Bijvoorbeeld tijdens wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) en sociaal-emotionele activiteiten. Een onderdeel van burgerschapskunde is de vorming van de leerlingenraad

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school staat het belang van het kind centraal. Soms is er extra ondersteuning nodig, zodat kinderen met extra zorg, een handicap of beperking in het reguliere onderwijs kunnen worden opgenomen. In de eerste plaats zullen wij kijken naar de ondersteuningsmogelijkheden die onze school aan het kind kan bieden. Indien de ondersteuning van onze school ontoereikend is, kan er een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De extra ondersteuning moet grotendeels binnen de school en binnen de groep uitvoerbaar zijn.

Voor sommige doelgroepen hebben we speciale faciliteiten:

 • een plusgroep (1 dagdeel per week) voor meer- en hoogbegaafden
 • een onderwijsassistent die thuis is in TOS (taalontwikkelingsstoornis). Onze onderwijsassistent krijgt aan de zijlijn begeleiding van Kentalis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Vindingrijk werkt samen met Kanteel, samen vormen we kindcentrum Vindingrijk.

In ons kindcentrum zijn, naast twee scholen, peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest.

De opvang werkt volgens een VVE-methode.

Terug naar boven