Basisschool Vindingrijk

Horgetouw 1 5404 MA Uden

  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk

In het kort

Toelichting van de school

Vanuit welbevinden en betrokkenheid als veilige basis, bieden wij op Vindingrijk alle kinderen eigentijds onderwijs en optimale kansen om samen tot ontwikkeling te komen. Zo zijn ze goed voorbereid op de wereld van morgen!

Ons kindcentrum bestaat uit een basisschool, peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Samen zorgen we ervoor dat kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kindcentrum Vindingrijk is een school gevestigd in Uden, in de wijk Zoggel. Ons mooie, nieuwe gebouw en ons grote, steeds groener wordende schoolplein bieden voldoende ruimte om te spelen en te leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke groei
  • Samenwerken
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vindingrijk is ontstaan in 2019 uit een fusie tussen twee basisscholen. Door deze fusie is Vindingrijk de enige school in de wijk Zoggel, hiermee is Vindingrijk dan ook een echte wijkschool te noemen. In de wijk worden meerdere nieuwbouwwijken gerealiseerd. Hierdoor groeit het leerlingenaantal op Vindingrijk lichtjes. Iedereen is welkom! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven