Basisschool Vindingrijk

Horgetouw 1 5404 MA Uden

  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze resultaten zijn van de laatste jaren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Per schooljaar hanteren wij 5 periodes. 1 periode beslaat de tijd van schoolvakantie tot schoolvakantie. Vooraf aan een nieuwe periode wordt er bekeken wat een kind in de daaropvolgende periode nodig heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van observatiegegevens en een analyse van de toetsen(methodetoetsen en niet-methodetoetsen). Leerlingen worden op basis van deze gegevens in drie groepen ingedeeld, die naar behoefte een aanbod van instructie, verwerking en begeleiding krijgen. Dit alles staat uitgewerkt in de periodeplanning van de leerkracht. Aan het eind van een periode wordt door de leerkracht bekeken of er voldoende groei is geweest en of er wijzigingen in de aanpak nodig zijn. Dit wordt verwerkt en dan begint de cyclus opnieuw. Twee keer per jaar worden de tussenresultaten met een niet-methodetoets (cito) gecheckt. Dit doen we in februari en in juni. Bij sommige kinderen zetten we ook in oktober en april een extra check in. Op die manier blijven we bekijken of het plan van aanpak werkt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven