OBS Camelot

Vaaldriessenstraat 3 5402 HA Uden

Schoolfoto van OBS Camelot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score, zoals deze links zichtbaar is, is inclusief een aantal leerlingen, waarvan de inspectie heeft bepaald, dat zij niet meegenomen hoeven te worden in de score. U kunt hierbij denken aan leerlingen die nog maar kort op onze school aangemeld zijn, kort in Nederland wonen of een eigen leerprogramma hebben.

Zonder deze leerlingen vallen we met onze score binnen de marges, zoals deze door de inspectie gesteld zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Camelot vindt het belangrijk, dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. "Eruit halen wat er in zit." Dat leidt tot het beste schooladvies. Vanuit het voortgezet onderwijs is de tevredenheid over onze doorverwijzing groot. Er is weinig tot geen 'afstroom' . Dat betekent dat onze leerlingen op de juiste plaats zitten.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven