OBS Camelot

Germenzeel 500 5403 XC Uden

Schoolfoto van OBS Camelot

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van OBS Camelot.

OBS Camelot is een middelgrote openbare basisschool in Uden.

OBS Camelot maakt deel uit van het bestuursorgaan stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG). Tot stichting OOG behoren 18 openbare scholen in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint Oedenrode, Uden en Veghel.

Camelot werkt volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO).  Het E.G.O wil het beste halen uit kinderen. We richten ons met name op betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. Door deze focus hebben we greep op de processen van leren en ontwikkelen.

We kijken op de eerste plaats naar de kwaliteit van het proces:

 • Hoe zijn kinderen aan de slag? 
 • Zie je dat kinderen zich oké voelen, dat ze er zin in hebben en dat ze er stralend bijlopen? (welbevinden) 
 • Zie je dat ze intens bezig zijn, dat ze beginnen mee te denken en dat ze zelf stappen zetten om tot oplossingen te komen? (betrokkenheid) 

Onze samenleving individualiseert. Er zijn vele verschillen en de ontwikkelingen gaan snel. Dat vereist flexibiliteit.

Op OBS Camelot zie je kinderen, ouders en collega’s die zich betrokken en verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. Ze nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling en elkaars succes.

We hebben oog voor sfeer en kwaliteit. Er wordt samengewerkt in een open, veilige, uitdagende leeromgeving. Ieder kind en volwassene wordt geaccepteerd en zijn eigenheid is het uitgangspunt.

Wij hebben een enthousiast en deskundig team dat het beste wil halen uit kinderen. Alle kinderen worden gezien en doen mee. 

Onze overtuigingen

 • Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. 
 • Hoog welbevinden en grote betrokkenheid zorgen voor een goede ontwikkeling. 
 • Kinderen, leerkrachten en ouders samen maken het onderwijs. Ze voelen zich betrokken en verbonden met elkaar.
 • Veiligheid en een goed pedagogisch klimaat zijn voorwaarden voor optimaal leren.
 • Ieder kind wordt gezien en gaat met plezier naar school en geniet van zijn/haar successen. 
 • Ieder kind is leergierig en wil zich ontwikkelen. 

Zie www.obscamelot.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Camelot vinden wij het belangrijk dat kinderen zich goed voelen en betrokken zijn bij wat er op hun school gebeurt. Door middel van een kinderraad willen we de kinderen laten meedenken over mogelijke verbeterpunten. Daarnaast geven de kinderen ook aan wat er goed gaat op Camelot. 

In de kinderraad zitten uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee kinderen. Deze kinderen zijn gekozen door hun klasgenoten tijdens de verkiezingen. Ze denken mee en helpen om het op school nog prettiger te maken.

Wat zijn o.a. de taken van de kinderraad?

 • De kinderraad vraagt aan alle groepen van de school of ze punten in willen brengen.
 • Ze vergaderen over de verbeterpunten of de goede dingen van de school (tips en tops) met de directeur.
 • De kinderraad verzamelt ideeën door middel van een ideeënbus, door klassen te bezoeken, kinderen te bevragen of komen zelf met ideeën.
 • De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen klas of in de ouderraad, de MR of het team.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de kinderraad, maar zijn herkiesbaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven