OBS Camelot

Germenzeel 500 5403 XC Uden

Schoolfoto van OBS Camelot

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS Camelot laat een betrokkenheid zien naar kinderen, ouders, elkaar en de wereld om ons heen.
We werken met bevlogen, enthousiaste mensen die het beste in kinderen omhoog halen.
Een team met empathie, respect voor eigenheid en een kritische touch. Altijd creatief om een uitdagende omgeving te creëren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

In het vervangingsprotocol staat beschreven hoe we de vervangingen regelen.
Dit protocol wordt jaarlijks vastgesteld door de MR.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven