St. Maartenschool

Hengstdal 3 6574 NA Ubbergen

  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool

In het kort

Toelichting van de school

De school is in WO II (1943) opgericht vanwege kinderen die revalideerden op de St. Maartenschool/Maartenskliniek. Kinderen met een lichamelijke beperking konden hier terecht voor de benodigde therapie en een op hen afgestemd onderwijsprogramma. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke- of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen.  De samenwerking met het revalidatiecentrum is ook nu nog intensief. Op onze school zijn de therapieën geïntegreerd in het dagprogramma van de kinderen. De fysiotherapie, ergotherapie en logopedie hebben een plek in hetzelfde gebouw als de school en zijn hierdoor voor de kinderen gemakkelijk bereikbaar. De St. Maartenschool heeft een regionale functie. Ons doel is om leerlingen na een periode van intensieve ondersteuning hier op school uit te plaatsen naar thuisnabij onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eén kind, éen plan
  • Onderwijs, revalidatie en zorg
  • Veilige leeromgeving
  • Denken in mogelijkheden
  • Opbrengstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verspreid over 7 leerroutes.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast bewegingsonderwijs bieden wij buitenschoolse activiteiten aan in de school. Er wordt gezorgd voor een breed aanbod, afgestemd op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?