St. Maartenschool

Hengstdal 3 6574 NA Ubbergen

  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Waar de school voor staat: een positief en veilig schoolklimaat. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op onze school thuis voelt. We willen dat iedereen met respect met de ander omgaat. Dit geldt voor medewerkers, maar zeker ook voor leerlingen. We zijn gezamenlijk alert op pestgedrag of agressie; dit tolereren we niet. In ons schoolgedragsplan staan alle afspraken geformuleerd over hoe volwassenen en kinderen zich op school gedragen. De regels die in de klas samen met de kinderen worden gemaakt sluiten aan op dit plan. We volgen jaarlijks de beleving van sociale veiligheid bij de leerlingen door middel van een vragenlijst. Op basis daarvan stellen we onze aanpak bij.

De bovenbouwgroepen zijn vertegenwoordigd in een leerlingenraad. Deze komt eens per 6 weken bij elkaar. Het is belangrijk voor de leerlingen om hun stem te laten horen en te ervaren dat ze invloed kunnen hebben op wat er gebeurt in school. Leerlingen leren hiermee om niet alleen hun eigen mening te geven maar ook om dat wat leeft in hun klas onder woorden te brengen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Respect

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De uitstroom van de leerlingen van de Maartenschool is net zo divers als de populatie; iedere leerling stroomt uit naar een passende vervolgplek. Leerlingen worden schoolverlater in het jaar dat ze 12 jaar worden. Er is soms sprake van een jaar verlenging in overleg met het samenwerkingsverband. Aan het einde van het schooljaar voordat de leerling schoolverlater wordt, geeft de leerkracht een preadvies. In het laatste schooljaar wordt in november het schooladvies gegeven. De leerlingen van leerroute 5-6-7 maken in het voorjaar de doorstroomtoets. 

Soms stappen leerlingen al eerder over naar een andere school voor primair onderwijs, regulier waar het kan en speciaal waar dat nodig is. Bij alle leerlingen wordt jaarlijks in de leerlingbespreking besproken of deze school nog steeds de juiste onderwijsplek is. Hierbij worden de mogelijkheden dichter bij huis zorgvuldig afgewogen.

De onderwijsresultaten van onze school worden twee keer per schooljaar verzameld en geëvalueerd. 

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven