IKC Het Oelebred

Rozenstraat 18 9482 PP Tynaarlo

  • Schoolfoto van IKC Het Oelebred
  • Schoolfoto van IKC Het Oelebred
  • Schoolfoto van IKC Het Oelebred

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool Het Oelebred. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Certificaat Gezonde School
  • Integraal Kindcentrum (IKC)
  • Continurooster
  • Boeiend en passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde IKC Het Oelebred 138 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren gelijk blijft.

De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven