Basisschool De Beelen

Beelen 3 9356 CZ Tolbert

  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen

In het kort

Toelichting van de school

De Beelen is een dynamische school. Naast de meer traditionele vakken wordt ook aandacht besteed aan bewegen, cultuur en de samenleving. Natuurlijk moet een kind leren rekenen en schrijven, maar het moet ook leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen.

Een school moet oog houden voor nieuwe ontwikkelingen zoals het werken met nieuwe media, kindcentrumontwikkeling en investeren in vooruitgang.

De Beelen heeft betrokkenheid en openheid hoog in het vaandel, want openheid en eerlijkheid leveren uiteindelijk de beste sfeer en de hoogste kwaliteit.

Dit schoolvenster geeft u zicht op De Beelen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten ontplooien
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen werken
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren zien we een lichte daling van het aantal leerlingen. Dit schooljaar zien wij dat het leerlingenaantal gelijk blijft. Schooljaar 2022-2023 hebben we op de teldatum (1 oktober 2023) 136 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de vrije dagen en vakanties is er opvang mogelijk via de SKSG en De Jonge Wereld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons protocol Sociale Veiligheid staan ook de overige zaken zoals anti-pestprotocol, protocol sociale media en internet, enz. beschreven.

Terug naar boven