Basisschool De Beelen

Beelen 3 9356 CZ Tolbert

  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht voor een kortere periode afwezig is vanwege ziekte of andere omstandigheden probeert de school zo snel mogelijk een invaller te regelen. Quadraten heeft dit geregeld via een extern bureau. Helaas is het de laatste tijd steeds moeilijker een invaller te krijgen. Daarom kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk meerdere leerkrachten heeft.

Een aantal van onze eigen leerkrachten, die part time werken, hebben aangeven bereid te zijn in te vallen. Zij worden dan ook als eerste benaderd.Wanneer het dan nog niet mogelijk is vervanging te krijgen, wordt de volgende procedure gehanteerd:

·     Een leerkracht die op dat moment geen groep heeft, wordt ingezet.

·     De eerste dag wordt de groep over meerdere groepen verdeeld.

Dit doen we bij uitzondering gedurende één dag.Mocht er daarna echt geen vervanging mogelijk zijn dan krijgen de ouders via de mail bericht dat er die dag geen leerkracht beschikbaar is en de kinderen vrij zijn. Als het thuisblijven op onoverkomelijke problemen stuit, zorgt de school in bijzondere gevallen desgevraagd voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat momenteel uit één directeur en tien leerkrachten, twee intern begeleiders, een administratief medewerkster en twee conciërges  

Momenteel werken we met acht groepen. De groepen 1/2 zijn gecombineerd.

Dit schooljaar zijn er drie 'plus-klassen' van Quadraten eveneens in onze school gehuisvest.

Vanzelfsprekend zijn alle teamleden gekwalificeerd. Alle leerkrachten zijn ook KiVa geschoold, hiervoor volgen wij als team regelmatig her- en bijscholingscursussen. Daarnaast volgen individuele leerkrachten speciale cursussen. We werken toe, via POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) naar het punt dat elke leerkracht zijn/haar eigen bekwaamheidsdossier (portfolio) bijhoudt. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om de overgang van huis naar school zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van de ‘vrije inloop’. Dit houdt in dat leerlingen bij binnenkomst vrij en zelfstandig een activiteit mogen kiezen (eventueel samen met een klasgenootje) waarbij ouders nog even mee kunnen kijken. Dit bevordert de zelfstandigheid en de sociale ontwikkeling. Om half negen vertrekken de ouders en spelen de leerlingen nog even door.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben bewust gekozen voor een gespreide pauzeregeling, omdat gebleken is dat kinderen van dezelfde leeftijd anders met elkaar spelen dan kinderen van verschillende leeftijden. De ochtend- en lunchpauzes zien er als volgt uit: de groepen 5, 6 en 7 pauzeren van tien uur tot kwart over tien en van twaalf uur tot kwart over twaalf. Drie keer in de week wordt er buiten extra aandacht geschonken aan sport en bewegen o.a. door opgeleide sportcoaches uit de groepen 7 en 8. De groepen 3,4 en 8 van kwart over tien tot half elf en van kwart over twaalf tot half een. De kinderen krijgen dan de gelegenheid hun meegenomen brood, fruit en/of drinken te nuttigen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school beschikt over tweee intern begeleiders. Onder de leerkrachten zijn opgeleide talent-, taal/lees-, gedrags- en begaafdheid- specialisten aanwezig.

De zorg in de groepen ligt bij de groepsleerkracht die altijd volgens een interventieplan werkt. In het groepsoverzicht zijn alle kinderen opgenomen. Alle kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben. Dit kan zijn in een verlengde instructie, individuele instructie of verkorte instructie. Uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerling. Indien een leerling extra zorg nodig heeft die de eigen leerkracht niet kan bieden volgt er een aanvraag voor een arrangement bij het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven