Christelijke Basisschool De Reinbôge

Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van CBS De Reinbôge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk onderwijs
  • Leerlinggericht onderwijs
  • Effectieve instructie
  • Uitdagend onderwijs
  • Resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment telt de school 35 leerlingen locatie Reinbôge en 14 leerlingen locatie Oerdracht te Exmorra. De leerlingen komen (bijna) allemaal uit het dorp zelf. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. De Reinbôge staat afgebeeld op de muur bij de hoofdingangen en staat symbool voor ons onderwijs en onze pedagogische uitgangspunten als school. Op “De Reinbôge” mag je  fouten maken, daar leer je van.  Op onze school zal je niet veroordeeld worden omdat je iets niet kunt, maar uitgedaagd worden in wat je wel kunt!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven