Christelijke Basisschool De Reinbôge

Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

17 van de 22 gezinnen hebben de enquête ingevuld.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven