Kindcentrum Klinkers

Woerdenstraat 60 5036 BL Tilburg

Schoolfoto van Kindcentrum Klinkers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de informatie over Basisschool Klinkers in deelwijk Witbrant in de Reeshof.

Klinkers is sinds de zomer van 2021 kandidaat voor het Primary Years Program van het International Baccalaureate.

Een uitdagend en onderscheidend onderwijsconcept waarin het kind mederegisseur is van het eigen leerproces. We zijn een school die dicht bij de maatschappij van nu staat met onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Wij bieden betekenisvol onderwijs en laten kinderen leren in samenhang door middel van onderzoeksthema's, waar zo'n 6-8 weken aan wordt gewerkt.  

We hanteren 5 stelregels waarmee we ons onderwijs vormgeven:

1. Wij leren binnen een betekenisvolle context door uit te gaan van onderzoeksthema's.

2. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfkennis ontwikkelen.

3. Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren.

4. Bij het leren staat eigenaarschap centraal.

5. Iedereen werkt aan een relatie waarbinnen we elkaar vertrouwen en in dialoog blijven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IB-PYP
  • Onderzoekend leren
  • Eigenaarschap
  • Identiteitsontwikkeling
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn voor een groot deel afkomstig uit de direct omliggende wijken Witbrant Oost en West én Koolhoven. Ook komt er een aanzienlijk deel uit de Reeshofbuurten ten noorden van station Reeshof. De meeste van onze leerlingen groeien op in gezinnen met gemiddeld tot hoog opgeleide ouders.

Meer sociaal geografische informatie over de buurten waar onze leerlingen vandaan komen vindt u via deze link

De complexiteit van de populatie van een basisschool wordt bepaald middels een wegingsgetal. Het CBS berekent op basis van meerdere ouderkenmerken voor iedere school dit wegingsgetal. 

Voor alle basisscholen in Nederland bevindt dit cijfer zich tussen 20 en 40 gebaseerd op een normaalverdeling (30 is dus gemiddeld).
De schoolweging van Klinkers is momenteel 26. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven