Basisschool De Wegwijzer

Giekerkstraat 53 5043 MX Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Wegwijzer.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de visie en de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
Zowel Xpect Primair als BS De Wegwijzer hebben hiervoor diverse protocollen. We verwijzen u hiervoor naar  https://www.xpectprimair.nl/ of https://www.bsdewegwijzertilburg.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering, Groei, Vergeving
  • Duidelijkheid en Respect
  • Parelklas als parel
  • Verbinding en Vertrouwen
  • Vraag het de kinderen en IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien dat het aantal jonge kinderen in de wijk waar onze school staat langzaam afneemt. De groep schoolverlaters is de afgelopen 2 jaren en de komende jaren groot. Gemiddeld stromen er jaarlijks zo'n 30 leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Het aantal 4-jarige instromers en het aantal zij-instromers liet in 2022-2023 een lichte daling zien. We zien in 2023-2024 weer een behoorlijke stijging in het aantal aanmeldingen. We merken dat veel ouders voor De Wegwijzer kiezen wanneer zij in de school zijn geweest, de fijne sfeer hebben kunnen proeven en hun kind enthousiast hebben zien spelen. Het feit dat we in februari 2024 onze eigen kinderopvang openen zal hierin zeker een positieve rol gaan spelen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op deze pagina wordt gesproken over de anti-pest coördinator. Wij proberen alles op onze school zoveel mogelijk positief te formuleren en maken daarom gebruik van de term coördinator sociale veiligheid.

Terug naar boven