Basisschool De Wegwijzer

Giekerkstraat 53 5043 MX Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Wegwijzer.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de visie en de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
Zowel Xpect Primair als BS De Wegwijzer hebben hiervoor diverse protocollen. We verwijzen u hiervoor naar  https://www.xpectprimair.nl/ of https://www.rkbsdewegwijzer.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering, Groei, Vergeving
  • Duidelijkheid en Respect
  • Parelklas als parel
  • Verbondenheid en Vertrouwen
  • Vraag het de kinderen en IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien dat het aantal jonge kinderen in de wijk waar onze school staat langzaam afneemt. De groep schoolverlaters is de afgelopen 2 jaren en de komende jaren groot. Gemiddeld stromen en jaarlijks zo'n 32 leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Het aantal 4-jarige instromers en het aantal zij-instromers bleef in het schooljaar 2019-2020 ongeveer gelijk aan de jaren daarvoor. Op zich een goed teken. Dit laat namelijk zien dat veel ouders voor BS De Wegwijzer kiezen wanneer zij op zoek gaan naar een school voor hun kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven