Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38 5041 AR Tilburg

Schoolfoto van Basisschool De Stappen

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Stappen is gelegen in de wijk Theresia in de buurt Tilburg Oud-Noord en maakt sinds november 2010 onderdeel uit van de Multi Functionele Accommodatie Het Spoor. De school is al jarenlang een groeischool. De naam De Stappen is ontleend aan de stap voor stap ontwikkeling van kleuter tot 12 jarige leerling, die met gevulde rugzak het verdere leven instapt. Voetstappen staan centraal in ons logo. Het beeld van op weg gaan met verschillende routemogelijkheden richting een bestemming willen we graag vasthouden. Er zijn meerdere manieren om ergens te komen. De reistijd kan verschillend zijn, uitstapjes maken onderweg is toegestaan. Een kind is immers tijdens zijn ontwikkelreis steeds onderweg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • groei
  • verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
652
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven